Jövedelemtől függetlenül, alanyi jogon járó pénztámogatás idős embereknek!

Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei részéről. A Magyar Köztársaság Kormánya az Idősügyi Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezése képpen, rendeletet alkotott a szépkorúak jubileumi köszöntéséről.

Ki jogosult a szépkorú személyek jubileumi juttatására?
A személyes köszöntésre és az azzal járó okiratra, továbbá jubileumi juttatásra – legkorábban 2009. január 1-jétől – a 90., a 95., a 100, a 105., a 110., és a 115. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok és a Korm. rendeletben meghatározott további személyek jogosultak. A juttatás nem kapcsolódik a nyugdíjas státuszhoz.

A jubileumi juttatás összege
– a 90. életév betöltésekor 90 000 forint,
– a 95. életév betöltésekor 95 000 forint,
– a 100. életév betöltésekor 100 000 forint,
– a 105. életév betöltésekor 105 000 forint,
– a 110. életév betöltésekor 110 000 forint,
– a 115. életév betöltésekor 115 000 forint.

Milyen módon juthatnak hozzá az érintett személyek a juttatáshoz?
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala KEKKH) a szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal – a lakóhelyén és a tartózkodási helyén – írásban keresi meg a szépkorú személyt, hogy a KEKKH által e célra rendszeresített és megküldött űrlapon jelentse be
– azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában az okirat elküldhető;
– azt a lakcímet vagy bankszámlaszámot, amelyre a jubileumi juttatás folyósítását kéri.

A szépkorú személy eldöntheti, hogy a jubileumi juttatást és/vagy a személyes köszöntést elfogadja-e. Ha igen, a KEKKH által megküldött, a KEKKH-nek visszaküldendő űrlapon rendelkeznie kell arról, hogy a születésnapi köszöntés és a juttatás folyósítása érdekében hozzájárul-e, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (továbbiakban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság), valamint a lakcím vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi önkormányzat jegyzője kezelhesse a személyes adatait a köszöntés és a juttatás folyósítása céljából.
Jogszabály: 255/2008. (X. 21) Korm. rendelet

►► KÉRJÜK LÁJKOLD, ÉS OSZD MEG MÁSOKKAL IS!

(̶◉͛‿◉̶) Értékeld a munkánkat, ha tetszett oszd meg!