FONTOS INFORMÁCIÓ - éljen a lehetőséggel!

Az egyszeri támogatás akkor engedélyezhető, ha a nyugellátásban részesülő személy olyan élethelyzetbe került, ami a létfenntartását veszélyezteti (pl. katasztrófa, elemi csapás, közeli hozzátartozó halála, közeli hozzátartozó betegsége stb.), továbbá ha a havi jövedelme – beleértve a szociális törvény 4.§ (1) bekezdésében foglalt jövedelmet is – nem haladja meg a 75.000 forintot, ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, illetve a 80.000 forintot, ha a kérelmező egyedül él.

A kérelem elbírálásánál figyelembe kell venni a kérelmezővel közös háztartásban élő, jövedelemmel nem rendelkező eltartottak számát is. Rendkívül indokolt esetben ezen összeghatárt meghaladó jövedelemmel rendelkező nyugdíjas részére is engedélyezhető az egyszeri támogatás.
Az tekintendő nyugellátásban részesülőnek, aki
– öregségi, özvegyi, szülői nyugdíjban, árvaellátásban, baleseti özvegyi, baleseti szülői nyugdíjban, baleseti árvaellátásban, rehabilitációs járadékban, vagy
– mezőgazdasági szövetkezeti, mezőgazdasági szakszövetkezeti, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékában részesül.

Az egyszeri támogatást az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet kérelmezni, és fel kell sorolni azokat a körülményeket, amik megalapozzák a kérelmet. A kérelem elbírálásához mellékelni kell a rendkívüli körülményeket alátámasztó igazolásokat (pl. a kérelmező nevére kiállított temetési számla, egészségi állapotra, gyógyszerköltségre vonatkozó dokumentumok, stb.). A kérelmet a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál lehet benyújtani.
Az egyszeri támogatás évente csak egy alkalommal állapítható meg. A rokkantsági ellátás és a rehabilitációs ellátás nem minősül nyugellátásnak, ezért részükre nem jár a támogatás.

Az egyszeri támogatás összege nem lehet kevesebb 15.000 forintnál, de nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét (42.750 Ft). Ezen összeghatárt meghaladó egyszeri támogatás csak rendkívül indokolt esetben, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója engedélyezhet. Rendkívüli esetben akár 85.000 forintos támogatás is adható!
A támogatást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság utalja a nyugdíj folyósításával azonos módon.

A kérelmet az igénylő lakcíme szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz, vagy – ha a jogszerző már nyugellátásban részesült személy jogán igényel kivételes árvaellátást – a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. Itt meg kell jelölni azokat a méltánylást érdemlő körülményeket, amik megalapozzák a kérelem teljesíthetőségét.

Indokolt esetben vizsgálják, hogy a közölt adatok megfelelnek-e a valóságnak, szükség esetén pedig hiánypótlásra szólítanak fel. A méltányossági körülményeket helyszíni szemlével és a jegyzői nyilvántartásból való adatkéréssel vizsgálhatják. A jegyző a szükséges adatokat átadhatja a nyugdíjbiztosítási szervnek, a jövedelemre vonatkozó adatokat pedig a nyugdíjbiztosítási szervek kezelik.

A kérelem a „KÉRELEM-ADATLAP” elnevezésű nyomtatványon (K17 számú űrlap – egyszeri támogatás igényléséhez) nyújtható be, ami innen letölthető: LINK

Kérjük ossza meg cikkünket, hogy mások is láthassák!

(̶◉͛‿◉̶) Értékeld a munkánkat, ha tetszett oszd meg!